Mikrofon pojemnościowy BY-PVM1000

BY-PVM1000

4897040880756

Nur noch wenige Teile verfügbar
269,00 PLN
Bruttopreis
PVM1000 jest pojemnościowym, dwuprzetwornikowym mikrofonem o studyjnej jakości, przeznaczonym do współpracy z kamerami, lustrzankami vDSLR oraz zewnętrznymi rejestratorami dźwięku.

PVM1000 jest pojemnościowym, dwuprzetwornikowym mikrofonem o studyjnej jakości, przeznaczonym do współpracy z kamerami, lustrzankami vDSLR oraz zewnętrznymi rejestratorami dźwięku. Dwa, wysokiej rozdzielczości przetworniki zapewniają bardzo naturalną jakość nagrań dźwięku, oferując jednocześnie wysoki poziom tłumienia do tyłu.

NAGRYWAJ AKCJĘ - POMIJAJ SZUMY!

Traktujesz poważnie swoje nagrania? Kup profesjonalny mikrofon!

Mikrofon kierunkowy typu shotgun

Wbudowany dodatkowy tłumik -10dB umożliwia nagry­wanie głośnych źródeł dźwięku, takich jak koncerty czy wyda­rzenia sportowe. Naturalne pasmo przeno­szenia mikrofonu (30Hz - 20kHz) można do­da­tk­owo zawężać poprzez włą­czenie doda­tkowego filtru górno­prze­pustowy (tłumienie często­tliwości poniżej 80Hz), co wyciszy większość szumów ge­nero­wa­nych przez urzą­dzenia mecha­niczne (klima­tyzacja, wentylacja, ruch uliczny itp.)

Dzięki kierun­kowej cha­ra­ktery­styce mikro­fonu świetnie nadaje się on do reje­stracji "pier­wsze­go planu" - rozmo­wy osób przed ka­merą w na­tu­ral­nym oto­cze­niu. Skie­ro­wanie mikro­fonu zgo­dnie z osią obie­ktywu po­zw­ala nagry­wać bez zakłó­ceń to co znaj­du­je się przed ka­me­rą i re­du­ko­wać szumy oto­cze­nia do roli tła do­peł­nia­ją­ce­go obraz.

Mikrofon może być montowany bezpo­średnio poprzez złącze gorącej stopki lub poprzez ramię MagicArm. Możliwa jest również praca za pomocą tyczek mikro­fo­nowych lub na statywie oświe­tle­niowym z gwintem 1/4". Sam mikrofon jest umieszczany w anty­wstrzą­sowej ramie ze złączem mon­ta­żowym.

Dzięki kie­run­­ko­wej cha­­ra­­kte­ry­­sty­ce mi­kro­­fo­nu świe­tnie na­da­je się on do re­­stra­cji "pier­­wsze­­go planu" - ro­zmo­­wy osób przed ka­­me­rą w na­­tu­­ral­­nym o­to­­cze­­niu.

Przed przesterami pocho­dzą­cymi od silnych pod­mu­chów wiatru lub zby­tniego zbli­że­nia ust chroni osło­na typu Pop­Shield ("futrzak").

Charakterystyka kierunkowa i pasmo przenoszenia

Charakterystyka kierunkowaPasmo przenoszenia

Specyfikacja

 • Typ:Mikrofon pojemnościowy
 • Charakterystyka:Kierunkowy, charakterystyka: super-kardioidalna
 • Pasmo przenoszenia:30 - 20 000 Hz
 • Czułość:-33dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
 • Stosunek sygnał / szum:≥80dB
 • Impedancja wyjścia:≥280Ω (48V)≥380Ω (1,5V)
 • PAD switch:-10dB, 0dB
 • Zasilanie:zasilanie: 1x bateria 1.5V AA/R6 lub 48V phantom
 • Złącze:3.5mm stereo mini-jack (w zestawie kabel z przejściówką do 6,35mm 3-pin XLR)
 • Filtr:Włączany fitlr górnoprzepustowy
 • Wymiary:27.8cm
 • Masa:250g
 • Gwarancja:12 miesięcy

BY-PVM1000Mikrofon do kameryMikrofon do kameryMikrofon do kamery

2 Artikel
Neuer Artikel
No reviews

Diese Seite verwendet Cookies. Im Rahmen unserer Website verwenden wir Cookies, um Ihnen Dienstleistungen auf höchstem Niveau zu bieten, auch in einer Weise, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wenn Sie die Website nutzen, ohne die Einstellungen für Cookies zu ändern, werden diese auf Ihrem Gerät gespeichert. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Weitere Details finden Sie in unserer "Cookie-Richtlinie".